Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Truy Tầm Viêm Gan B & C Miễn Phí
Free Hepatitis B & C Screening

Quý vị có biết… Do you know… 

  • 1 trong 8 người Việt mang bệnh viêm gan B kinh niên (cao hơn người bản xứ gấp 20 lần). About 1 in 8 Vietnamese-Americans carries the hepatitis B virus.
  • 1 trong 12 người Việt mang bệnh viêm gan C (cao hơn người bản xứ gấp 3 lần).  1 in 12 Vietnamese-Americans carries the hepatitis C virus.
  • 1 trong 4 người mang bệnh viêm gan B kinh niên sẽ bị hư gan hoặc sẽ bị ung thư gan. 1 in 4 hepatitis B carrier will have liver failure or will have liver cancer.
  • Ðàn ông Việt Nam có nguy cơ chết vì bệnh ung thư gan cao hơn tất cả những sắc dân khác. Vietnamese men have the highest rate of liver cancer in the world.
  • Viêm gan rất nguy hiểm vì nó âm thầm lặng phá hoại gan mà bệnh nhân không có hoặc tỏ rất ít triệu chứng rõ rệt cho đến khi bệnh phát nặng  Hepatitis is a silent killer. You may not experience any symptoms or pain until you have cancer or liver failure.
  • Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm, không phân biệt tuổi tác.  Hepatitis B is a sexually transmitted disease that occurs at all ages.
  • Viêm gan B có thể ngăn ngừa được.  Hepatitis B is preventable!
  • Hiện nay đã có cách chữa viêm gan B và viêm gan C rất hiệu nghiệm.  There are effective methods to treat hepatitis B & C.

Truy tầm viêm gan B & C bằng một cuộc thử máu rất đơn giản.
Get tested for hepatitis B & C! It’s just a simple blood test.

Chích ngừa ngăn chặn viêm gan B!  Ba mũi sẽ bảo vệ quý vị suốt đời.
Get vaccinated against hepatitis B! Three shots and you are protected for life

Ghi danh truy tầm viêm gan B & C miễn phí với Hội Ung Thư Việt Mỹ qua số điện thoại (714) 751-2678.  Hoặc lấy mẫu đơn ghi danh (bấm vào link ở phía dưới), in ra, hoàn tất và fax lại cho Hội Ung Thư Việt Mỹ qua số fax (714) 751-5824.  Nếu hội đủ điều kiện, Hội sẽ gởi thư thông báo ngày giờ và địa điểm thử nghiệm đến quý vị.

Sign up for free hepatitis B & C screenings.  Contact VACF at (714) 751-2678.  Or download the hepatitis registration form (click on the link below), print, complete the form and fax back to VACF at (714) 751-5824.  If you are qualify, VACF will mail you the notice of the next available screening.

Ðơn xin thử máu truy tầm viêm gan B & C miễn phí – Free hepatitis B & C screening form
PDF Download (pdf)