Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Chương Trình Truy Tầm Ung Thư Vú và Cổ Tử Cung Miễn Phí
Free Breast and Cervical Cancer Screening

(dành cho phụ nữ cư dân tiểu bang California.  For women of California residence only.)
Chúng tôi sẽ lập thủ tục và giới thiệu quý bà và cô đến những nơi truy tầm ung thư vú và khám cổ tử cung miễn phí!   We will complete the registration process and refer you to a CDP provider.

1.  Điều kiện để tham gia chương trình truy tầm Ung Thư Vú.  Requirements for Breast Cancer screening:

  • 40 tuổi trớ lên. 40 years old or older.   
  • Có lợi tức thấp (xin xem bảng lợi tức dưới đây).  Low income (please refer to the income chart below).
  • Không có bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm không trả dịch vụ này.  Do not have health insurance or health insurance does not cover for this service.

Xin lưu ý:  Quý bà không cần phải có giấy tờ gì chứng minh nơi cư ngụ cũng như không cần chứng minh về lợi tức. You don’t have to provide proof of residency or income.

2.  Điều kiện để tham gia chương trình truy tầm Cổ Tử Cung.  Requirements for Cervical Cancer screening:

  • 18 tuổi trở lên.  18 years old or older. 
  • Có lợi tức thấp (xin xem bảng lợi tức sau đây).  Low income (please refer to the income chart below).  
  • Không có bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm không trả dịch vụ này.  Do not have health insurance or health insurance does not cover for this service.

Xin liên lạc để được hướng dẫn.  Please contact us for more information
Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF):  714-751-5805 email: info@vacf.org

200 % MỨC NGHÈO DO CHÍNH PHỦ LIÊN BANG HOA KỲ
ẤN ĐỊNH (Federal Poverty Level)

Số người trong gia đình

Lợi tức hàng tháng

Lợi tức hàng năm

1

$1,497

$17,960

2

$2,020

$24,240

3

$2,543

$30,520

4

$3,067

$36,800

5

$3,590

$43,080

6

$4,113

$49,360

7

$4,637

$55,640

8

$5,160

$61,920

Nếu quá 8 người, cứ mỗi đầu người cộng thêm. 
If there are more than 8 people in a household, for each person please add
$ 523 $ 6,280

Chương Trình Truy Tầm và Ngăn Ngừa Ung Thư

Phụ nữ với phụ nữ

Nhắm khuyến khích phụ nữ Việt Nam truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung trong cộng đồng người Việt. Mỗi tháng, Hội cộng tác với các trung tâm y tế trong cộng đồng tổ chức các buổi truy tầm ung thư vú và cổ tử cung miễn phí cho quý phụ nữ hội đủ điều kiện.