Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Chương Trình Phát Thanh

Chương trình phát thanh “Tìm hiểu về Ung Thư” mỗi thứ Năm hàng tuần từ 5:25 đến 6:00 giờ chiều (giờ California, PST) trên đài Little Saigon Radio 1480 AM tại miền Nam California, và đài KJOJ 880 AM và KYND 1520 AM tại Houston, Texas.

Quý vị có thể nghe chương trình phát thanh “Tìm hiểu về Ung Thư” trực tiếp trên Internet qua trang web www.littlesaigonradio.com.

VACF’s weekly cancer education radio program can be heard every Thursday afternoon from 5:25 pm to 6:00 pm (PST) on Little Saigon Radio 1480 AM in Southern California and on KJOJ 880 AM and KYND 1520 AM in Houston, Texas.

You can hear the radio program through Lilttle Saigon Radio’s webcast on the Internet at www.littlesaigonradio.com.