Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Góp Một Bàn Tay

Quý vị có thể góp một bàn tay giúp Hội Ung Thư Việt Mỹ có những chương trình phục vụ cộng đồng của chúng ta. Quý vị có thể giúp Hội qua:

Phổ biến các chương trình của Hội Ung Thư Việt Mỹ đến người thân bạn bè, láng giềng, đồng nghiệp, và khuyến khích họ tham gia các hoạt động của Hội.

Ủng hộ tài chánh – Mọi đóng góp quý báu sẽ giúp Hội tiếp tục những chương trình cần thiểt phục vụ cộng đồng. Vì Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức vô vụ lợi với quy chế 501 (c) (3) do Sở Thuế Hoa Kỳ ấn định, mọi đóng góp của quý vị được trừ thuế theo luật hiện hành.

Trở thành Thiện Nguyện Viên – Các Thiện Nguyện Viên là phần tử quan trọng trong các chương trình hoạt động của Hội Ung Thư Việt Mỹ. Hội luôn tri ơn và mong được đón tiếp thêm nhiều Thiện Nguyện Viên mới.
 

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Điện thoại: 714-751-5805

E-mail: info@vacf.org