Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Giải Đáp Thắc Mắc

  • Tôi có thể xin tài liệu ung thư bằng cách nào?

    Quý vị có thể xin tài liệu qua trang web của Hội, yêu cầu qua thư tín, hoặc qua điện thoại bằng cách gọi số (714) 751-5805.  Hiện nay Hội Ung Thư Việt Mỹ chỉ có khả năng gởi tài liệu miễn phí cho quý vị cư ngụ tại Bắc Mỹ, Úc châu và một số quốc gia tại châu Âu.  Những quý vị nào cư ngụ ở những quốc gia khác có thể đọc tài liệu trên trang web của Hội.
  • Các tài liệu ung thư có được phát miễn phí hay không?

    Tất cả những tài liệu của Hội Ung Thư Việt Mỹ đều được phân phát miễn phí theo yêu cầu của quý vị.  Những tài liệu giá trị này thực hiện được là do sự đóng góp công, của từ nhiều thiện nguyện viên, các mạnh thường quân, các hội đoàn, và từ sự đóng góp của quý vị.  

    Tuy sự đóng góp tài chánh không bắt buộc, nhưng để Hội Ung Thư Việt Mỹ có khả năng tài chánh ấn loát thêm và phân phát miễn phí những tài liệu cần thiết liên quan đến bệnh ung thư, chúng tôi kêu gọi mọi người góp công, góp của để Hội tiếp tục có phương tiện phục vụ đồng bào, kể cả quý vị. 

    Quý vị có thể đóng góp ủng hộ tài chánh ngay trên trang web của Hội hoặc gởi chi phiếu ủng hộ về Hội Ung Thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St., #502, Fountain Valley, CA 92708.  Chi phiếu xin đề VACF. Vì Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức vô vụ lợi 501 (c) (3) do Sở Thuế Hoa Kỳ ấn định, mọi đóng góp của quý vị có thể được trừ thuế theo luật hiện hành.  Hội Ung Thư Việt Mỹ chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý vị.