Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Cai Thuốc Lá

Trong số 365,599 người Việt cư ngụ tại California, trên 60,000 người đang còn hút thuốc lá. Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong mà có thể tránh được tại Hoa Kỳ, và cũng là một trong những tác nhân độc hại nhất gây ra ung thư. 

Người Việt tại California nếu muốn cai thuốc lá, xin gọi chương trình hướng dẫn cai thuốc lá miễn phí bằng tiếng Việt 1-800-778-8440.

Ngoài ra, Hội Ung Thư Việt Mỹ cũng có tập tài liệu hướng dẫn cai thuốc lá bằng tiếng Việt (xin xem phần mục lục phía dưới).

Tuy nhiên, cẩm nang hướng dẫn cai thuốc lá này không thể thay thế cho những việc hướng dẫn cai thuốc lá của các chuyên viên y tế cho từng mỗi cá nhân hoặc tâm lý. Nếu cần, xin quý vị tham khảo với bác sĩ hoặc gọi đường dây hướng dẫn cai thuốc lá miễn phí bằng tiếng Việt tại California   1-800-778-8440. 

MỤC LỤC

1. Tìm Hiểu về Thói Quen Hút Thuốc của Bạn

 1. Như Thế Nào Bạn Bị 'Dính' Vào (Get Hooked) Thuốc Lá?

 2. Tại Sao Bạn Hút Thuốc?

 3. Bài #1: Tại Sao Tôi Muốn Bỏ Thuốc Lá

 4. Nhiều Lý-Do Khác Để Bỏ Thuốc Lá

 5. Bài #2: Ghi Lại Nhật Ký Khi Bạn Hút Thuốc

2. Sẵn Sàng để Bỏ Thuốc Lá

 1. Bài #3: Tìm Nguyên Nhân Thôi Thúc Bạn Bật Lửa Mồi Thuốc

 2. Bốn Chữ D's -- Hướng Dẫn Để Sống Sót

 3. Các Chương Trình Cai/Bỏ Thuốc Lá và Hổ Trợ

 4. Dùng Nicotine Để Trị Bệnh Nghiện Thuốc Lá

 5. Ôn Qua các Bài / Tôi Hứa Bỏ Thuốc Lá

 6. Bài #4: Các Phần Thưởng cho Bạn

 7. Khởi Đầu Bỏ các Thói Quen Hút Thuốc

 8. Các Lý Luận Kéo Bạn Lại

 9. Bài #5: Nhìn Vào Sự Thật

 10. Tôi Phải Qua các Giai Đoạn Này Một Mình?

 11. Bài #6: Ngày Trước Khi Tôi Bỏ Thuốc Lá

3. Bỏ Thuốc Để Khỏe Mạnh!

 1. Đá Thói Quen

 2. Các Triệu Chứng Thường Có Khi Cai Thuốc Lá

 3. Bài #7: Cách Giảm Thiểu Sự Căng Thẳng

 4. Bài #8: Đối Phó với các Tình Huống Xã Hội

 5. Bài #9: Tôi Vẫn Còn Thèm Thuốc

4. Duy Trì Cuộc Sống Không Thuốc Lá

 1. Lên Cân

 2. Muốn Hút Thuốc Lại (Relapse)

 3. Bỏ Thuốc Rồi Tôi Phải Làm Gì Thêm?

 4. Các Nguồn Hỗ Trợ Khác

 5. Tham Khảo Thêm

 


Hướng Dẫn
Cai Thuốc Lá

Việc dùng thuốc lá đã được khoa học chứng minh có liên quan đến các căn bệnh trầm trọng như bệnh tim mạch và ung thư. Các trẻ em hít khói thuốc lá dễ mắc các bệnh cảm, suyễn, viêm tai, và bệnh về đường hô hấp. Hội Ung Thư Việt Mỹ sẽ giúp cai thuốc lá miễn phí khi quý vị sẵn sàng qua các Buổi Họp Cai Thuốc Lá, Lớp Cai Thuốc Lá 5 Buổi, Hướng Dẫn Cai Thuốc Lá qua Điện Thoại, Cố Vấn Riêng, và Nhóm Hổ Trợ Giúp Bỏ Thuốc Lá.