Phone: 714-751-5805   .   Email: info@vacf.org
17150 Newhope Street, #203, Fountain Valley, CA 92708

Chương Trình Vận Động Chống Bệnh Viêm Gan và Ung Thư Gan

Từ năm 2003, Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức các cuộc vận động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan, ung thư gan, và chích ngừa viêm gan B. Chương trình này gồm các buổi thuyết trình y tế cho chuyên gia y tế, thuyết trình cộng đồng, và thử máu truy tầm viêm gan B và C miễn phí.